آخرین خبرها

18 دي 1396 خودکفایی هشتاد درصدی ایران در ساخت تجهیزات جایگاه‌های سی‌ ان‌ جی
خودکفایی هشتاد درصدی ایران در ساخت تجهیزات جایگاه‌های سی‌ ان‌ جی
25 آذر 1396 برای کاهش قیمت سی ان جی دولت باید مصوبه داشته باشد و آثار مالی آن را بپذیرد
برای کاهش قیمت سی ان جی دولت باید مصوبه داشته باشد و آثار مالی آن را بپذیرد
18 آذر 1396 ارائه کارت یارانه انرژی به چهار میلیون مصرف کننده سی ان جی
ارائه کارت یارانه انرژی به چهار میلیون مصرف کننده سی ان جی
8 آذر 1396 یارانه سوخت و عدالت اجتماعی
یارانه سوخت و عدالت اجتماعی
4 آذر 1396 افزایش رفاه عمومی با توسعه مصرف سی ان جی
افزایش رفاه عمومی با توسعه مصرف سی ان جی
پارس ام سی اس به عنوان یک سازمان آراسته و استاندارد
استقرار هفت سین اراستگی در شرکت پارس ام سی اس
اخذ گواهینامه 17025 توسط آزمایشگاه شرکت پارس ام سی اس
15 مهر 1396 ضرورت تعدیل قیمت سی ان جی
ضرورت تعدیل قیمت سی ان جی
28 مرداد 1396 استفاده از سوخت سی ان جی: کاهش مصرف بنزین
استفاده از سوخت سی ان جی: کاهش مصرف بنزین
23 مرداد 1396 حمایت دولت از نوسازی مخازن و جایگاه‌های سی ان جی
حمایت دولت از نوسازی مخازن و جایگاه‌های سی ان جی