اخذ گواهینامه 17025 توسط آزمایشگاه شرکت پارس ام سی اس

شرکت پارس ام سی اس موفق به اخذگواهینامه تایید صلاحیت ملی آزمایشگاه مطابق با استاندارد  17025در زمینه های مخازن  CNG ،خودرویی ،جایگاهی و صنعتی از مرکز ملی تایید صلاحیت گردید.

برای مشاهده کلیک کنید.