پارس ام سی اس به عنوان یک سازمان آراسته و استاندارد

شرکت پارس ام سی اس در راستای افزایش بهره وری، اهمیت دادن به خواسته های مشتریان و ایجاد یک محیط کاری زیبا و آراسته  موفق به استقرار مدل هفت سین آراستگی با بهره گیری از دو استاندارد هفت سین آراستگی و استاندارد ملی سیستم مدیریت فراگیر (ISIRI 13000) شده است .
در همین راستا از  این مجموعه دعوت به عمل آمده است  تا در جشنواره سازمان های آراسته و استاندارد که درتاریخ دهم آبان ماه 1396برگزار خواهد شد شرکت نماید.