اهداف و چشم انداز شرکت

 
چشم انداز(Vision ) :

شرکت پارس ام سی اس درصدد است در زمینه تولید و تامین مخازن تحت فشار بدون درز یکی از سه شرکت برترخاورمیانه و دارای بیشترین سهم بازار داخلی باشد.

ماموریت (Mission):
    این شرکت به منظور تامین تجهیزات تامین سوخت خودروهای گازسوزجهت بهینه سازی مصرف انرژی در خودروها تاسیس شده است .
   همچنین این شرکت،عرضه خدمات با بهترین کیفیت و بر اساس آخرین استانداردها و فن آوری و تامین خواسته ها و جلب رضایت مشتریان را مد نظر خود قرارداده است .
    شرکت بازار فعلی خود را صنایع خودرو داخل کشور و بازار هدف را کشورهای در حال توسعه می داند.
    این شرکت تلاش میکند تا با گسترش زمینه های ثبات وپایداری محیط کاری سالم ،پویا و ممطمئن برای کارکنان مهیا ساخته و با تکیه بر توان فنی و منابع انسانی امکان دسترسی به دانش فنی در زمینه کاری به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای همکار در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور مطرح گردد.
  •     کانون توجهات در این شرکت ارتقاءکیفیت،منابع انسانی ،محیط زیست ، و رضایت مشتری می باشد.
  •     افزایش سهم بازار با اعمال برنامه ریزی دقیق و مدون
  •     گسترش محصول و دستیابی به تولید مخازن تحت فشار صنعتی و پزشکی

بازار و محصولات :
در برنامه های بازار شرکت دو بازرا هدف اولیه و ثانویه در نظرگرفته شده است .در بازار هدف اولیه از آنجاییکه مصرف کنندگان نهایی این کالا دو بخش خودرو سازان و سازمان بهینه سازی سوخت کشور می باشد.لذا بازار داخل کشور می باشد،لذا بازار داخل به عنوان بازار هدف اولیه در نظر گرفته شده است .معهذا به دلیل وجود بازار های صادراتی ، کسب بازار کشور های منطقه ( که دارای ذخائر گاز می باشند) نیز به عنوان بازار هدف ثانویه در نظر گرفته خواهد شد.